Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Federasyonumuzun Olağan Genel Kurulu 31 Ekim 2016 Pazartesi günü, çoğunluk sağlanamaz ise 01 Kasım 2016 Salı günü Saat 10.30'da Ankara'da (Seral Manhattan Hotel) yapılacaktır.