KAYNAK: 2019 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZU

Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların, spor alanlarında yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen yerleştirme esaslarına göre yapılmaktadır. Spor alanlarında
yükseköğretim programlarına yerleşme işlemlerinden yararlanabilmek için, 1. Grupta, 2. Grupta veya 3. Grupta yer alan
yarışmalardan birisinden 1., 2. veya 3.’lük derecesinin kazanılması gerekmektedir.
1.Grupta; Olimpiyat Oyunları, Paralimpik ve Deafolimpik Oyunları, Dünya Özel Olimpiyat Oyunları, Büyükler
kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler
kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri,
2.Grupta; Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa
Şampiyonası yapılmayan branşların Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri,
Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya ve Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri,
FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları, CISM (Uluslararası
Askerî Sporlar Konseyi) tarafından düzenlenen Dünya Askerî Oyunları, Avrupa ve Dünya Şampiyonası, ISF 24
(Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonaları, olimpik branşlarda
uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi branşlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında en az
9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalar,
3.Grupta; Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oyunları, Balkan Şampiyonası, İslam Oyunları yer almaktadır.
2019-2020 öğretim yılında spor ile ilgili alanlarda bir yükseköğretim programında okumak isteyenlerin,
12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik”
ekinde yer alan EK-2’de belirlendiği şekilde düzenlenmiş Milli Sporcu Belgesinin noter tasdikli örneğini dilekçe
ekinde 24 Temmuz 2019 tarihine kadar Merkezimize göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların TYT'ye girmiş ve puanı
hesaplanmış olmalıdır. Başvurusu kabul edilen adaylar, beden eğitimi ve spor programları tercihlerini (engelli millî
sporcular için beden eğitimi ve spor öğretmenliği hariç) 19 Ağustos 2019 tarihine kadar ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr
internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır. Sadece elektronik ortamda
yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Merkezimize gönderilen formlar işleme alınmayacaktır. Yerleştirme işlemi, 2019
Eylül ayının ilk haftası içerisinde yapılacaktır. Bu adayların yerleştirilirken OBP’leri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği bir
katsayı ile çarpılarak TYT puanlarına eklenecektir. Bu adaylar, merkezî yerleştirme dışında TYT puanları, OBP’leri,
yükseköğretim programlarının kontenjanları ve adayların tercihleri göz önünde tutulmak suretiyle ÖSYM tarafından
yerleştirilecektir.
2018-YKS'de bu imkândan yararlanarak bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, 2019-YKS'de aynı
imkândan yararlanmak için tekrar başvurduklarında, OBP’lerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen katsayının yarısı
kadar bir katsayı uygulanacaktır.